I produktion

Trädgårdsgatan 33, Generalsgatan 5 – 7

Norrköping

Centralt i Norrköping med strömmen som nära granne ligger denna spännande fastighet.

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och klassas näst högst enligt kommunens klassificeringskarta. Den har en blandning av klassicistisk institutionsarkitektur med strikta och eleganta fasader samt 1800-talets tegelarkitektur där samspelet mellan tegeldetaljer och putsade fasadytor möts.

Den äldsta delen av byggnaden uppfördes som fattigvårdsinrättning år 1864 och användes för det ändamålet fram till 1910. Den yngre delen uppfördes år 1898 som ett fattigvårdssjukhus för att sedan byggas om till ett barnsjukhus omkring 1913. Byggnaden har sedan dess använts för olika typer av sociala verksamheter och ska nu byggas om till lägenheter. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara till sommaren 2022.

 

Kontakt

Snabbfakta

Yta: 2645 m²
Lägenheter: 46
Byggår: 1864
Renoveringsår: 2021
Projektstart: 2021
Inflyttning: Sommaren 2022
1 Kontaktuppgifter
2 Aktuellt boende
3 Önskat boende
4 Övrig information
  • Vill du bli hyresgäst?

    Kontakta oss med din förfrågan!

  • Kontaktuppgifter: